پنجشنبه 27 تير 1398   02:16:29
خدمات الكترونيك سازمان دامپزشکی کشور

شناسنامه خدمات

1- نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید، حمل
2- ارائه خدمات تشخيص باليني و درمان در درمانگاه هاي مرجع
3- نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیردولتی
4- نظارت بر تولید، پخش،  عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی
5- نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی
6- مطالعه و ثبت دارو و مواد بیولوژیک
7- مایه کوبی دام ها
8- صدور موافقت اصولی، پروانه بهداشتی تأسیس و پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن
9- صدور موافقت اصولی و پروانه تولید تا مصرف دارو، مواد بیولوژیک، مکمل
10- صدور مجوز تحقیقات بر روی عوامل بیماریزای دامی
11- صدور مجوز تأسیس واحدها و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی
12- صدور مجوز بهداشتی تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد
13- صدور مجوز بهداشتي توليد، فرآوري، نگهداري و حمل و نقل دام زنده و فرآورده هاي دامي، دارو،  خوراک
14- صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص  مکمل
15- شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی ، خوراک و نهاده ها
16- پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری های دام
17- پایش و کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک پس از فروش _PMS_
18- پايش باقيمانده هاي دارو، هورمون، سموم فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي در نهاده ها و فرآورده هاي دامي
19- ارزيابي خطرات بهداشتي فرآورده هاي خام دامي، خوراك دام، منابع ژنتيكي دام، مواد اوليه و فرآورده هاي دارويي و بيولوژيك دامپزشكي و نظير آن
تمامی حقوق این سایت برای سازمان دامپزشکی کشور محفوظ است‌