پنجشنبه 27 تير 1398   01:36:08

قوانين سازمان دامپزشكي كشور

قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور
قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي و كشاورزي و منابع طبيعي ج.ا.ا.
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد
قانون سازمان نظام دامپزشكي
قانون بودجه سال 1390
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)
قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب
قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
قانون پرداخت حق محروميت از مطب به مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا
‌قانون بيمه محصولات كشاورزي
قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 1351 با اصلاحات بعدي
حقوق حيوانات در قانون مدني
حقوق حيوانات در قانون مجازات اسلامي (مصوب 7/9/1370)
قانون شكار و صيد
قانون تفتيش صحي حيوانات
قانون ممنوعيت نگهداري و عبور دادن دام در محدوده خدماتي پايتخت
ماده 688 قانون مجازات اسلامي
‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت
قانون نظام جامع دامپروري كشور
قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
قانون اصلاح تبصره هاي 2، 3 و 4 ذيل ماده واحده قانون شمول خدمت نيروي انساني
قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور دامپزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334
قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران
تمامی حقوق این سایت برای سازمان دامپزشکی کشور محفوظ است‌